logo tommarg

Projekt pn.

"Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. poprzez rozbudowę zakładu świadczącego usługi pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń"

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Wartość projektu: 9 669 853,20 zł

Wartość dofinansowania: 3 963 054,60 zł

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo-swietokrzyskie.pl

.

Projekt przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. polega na rozbudowie zakładu świadczącego usługi pralnicze oraz zakupie szeregu maszyn i urządzeń tworzących wysoce zautomatyzowany ciąg sterowany komputerowo. Projekt realizowany w Skarżysku-Kamiennej na terenie Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o.o. obejmującej tereny po zlikwidowanych zakładach przemysłowych przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej, konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa ma rynku lokalnym oraz krajowym. W rezultacie realizacji inwestycji nastąpi zasadnicza zmiana technologii pralniczej z punktowej na niestosowaną dotąd w Polsce technologię tunelową. Innowacyjne usługi świadczone przez TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. spełnią wszelkie oczekiwania i potrzeby klientów. Dzięki wsparciu funduszy unijnych TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. trwale wzmocni potencjał możliwości usługowych co korzystnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach obecnych i przyszłych klientów, a także konkurencji.


KALENDARIUM

 • 29 kwietnia 2010 r. - podpisanie umowy pomiędzy TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. a Województwem Świętokrzyskim
 • 20 września 2010 r. - planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
 • 31 maja 2011 r. - planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu
 • 25 czerwca 2011 r. - planowane zakończenie finansowe realizacji projektu

ARCHIWUM


INFORMACJA

Kraków, 16 lutego 2011 roku

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach wyłonienia dostawcy bądź dostawców maszyn i urządzeń pralniczych w ramach realizowanego projektu pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. poprzez rozbudowę zakładu świadczącego usługi pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń" Zarząd TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. w Krakowie po szczegółowej analizie otrzymanych ofert, przebiegu negocjacji i ich wyników oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zespołu negocjacyjnego i rekomendacją w sprawie wyboru oferty na dostawy maszyn i urządzeń pralniczych postanowił:

 1. wybrać przedsiębiorstwo Herbert Kannegiesser GmbH, Kannegiesserring 7, 32602 Vlotho na dostawcę następujących maszyn i urządzeń:
  a) ciąg pralnicy tunelowej,
  b) ciąg prasownicy uniwersalnej,
  c) ciąg tunelu finiszer,
  d) automatyczna przelotowa chemiczna dezynfektornia wózków,
  e) II ciąg do prasowania
  f) z dodatkowym zakupem - otulina filcowa
 2. wybrać przedsiębiorstwo ELSUN Ryszard Księżyc, Brzezinka 120, 32-064 Rudawa na dostawcę następujących maszyn i urządzeń:
  a) profesjonalny stół do prasowania - 1 szt.,
  b) pakowarka pozioma do foliowania bielizny - 1 szt.,
  c) komputerowa znakowarka do bielizny - 1 szt.,
  d) maszyna do szycia klasy Brother/Jukki - 1 szt.,
  e) stebnówka płaska klasy Brother/Jukki - 1 szt.,
  f) regał jezdny do przewożenia i magazynowania brudnej bielizny w workach - 30 szt.,
  g) wózek do przewożenia brudnej bielizny luzem - 3 szt.,
  h) wózek z ruchomym dnem do przewożenia czystej bielizny luzem - 6 szt.,
  i) regał jezdny do magazynowania czystej bielizny na półkach z pokrowcem - 30 szt.,
  j) wieszak jezdny do przewożenia i magazynowania bielizny czystej na wieszakach - 2 szt.,

Zarząd TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.INFORMACJA

Kraków, 17 stycznia 2011 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 17 stycznia 2011 roku rozpoczynamy ponowne postępowanie, którego celem jest wyłonienie dostawcy całości lub części maszyn i urządzeń pralniczych, których dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi była przedmiotem przetargów nieograniczonych na dostawę: maszyn i urządzeń pralniczych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostawy oraz II ciągu do prasowania z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze urządzenia. Do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w przetargach zostaną przesłane zaproszenia do negocjacji w zakresie wynikającym ze zgłoszonych wcześniej ofert.

Zarząd TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.


INFORMACJA

Kraków, 15 grudnia 2010 roku

Uprzejmie informujemy, że komisja przetargowa zapoznała się ze złożonymi i nadesłanymi ofertami w przetargach nieograniczonych na: dostawę maszyn i urządzeń pralniczych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostawy oraz dostawę II ciągu do prasowania z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w podstawowej obsłudze urządzenia i dokonała ich oceny. Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zawierają błędy i nie spełniają wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniach. W konsekwencji komisja postanowiła zaniechać dalszej procedury przetargowej i wyłonienia dostawców. Biorąc pod uwagę okoliczności i termin zakończenia realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa zarekomendowano zamawiającemu wybór dostawców w drodze indywidualnych negocjacji z wybranymi dostawcami.

Zarząd TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.


OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Umowa


INFORMACJA

Kraków, 30 listopada 2010 roku

Informujemy, że w ogłoszeniach o przetargach nieograniczonych zamieszczonych na niniejszej stronie w dniu 22 listopada 2010 roku w dziale IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT z powodu omyłki pojawiło się zdanie "Nie dopuszcza się opatrywania koperty napisami lub symbolami identyfikującymi sprzedawcę". Informujemy, że treść ogłoszeń została poprawiona. Za zaistniałą sytuacje przepraszamy.

ZARZĄD TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o. w Krakowie


OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Umowa o roboty budowlane


INFORMACJA!
Kraków, 2 września 2010 r.

Informujemy, że w ogłoszeniach o zamówieniach zamieszczonych na niniejszej stronie w dniu 1 września 2010 r. z powodu omyłki pisarskiej pojawił się nieprawidłowy adres e-mail, kontaktu w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących spraw technicznych przedmiotu zamówienia. Informujemy, że nieprawidłowość w adresie e-mail została usunięta. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

ZARZĄD TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o. w Krakowie

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w ramach udzielenia zamówienia na wykonanie konstrukcji wraz z montażem hali po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami i ich ocenie według przyjętych kryteriów wybrana została oferta przedsiębiorstwa:

Llentabhallen Sp. z o.o.
Siedziba firmy: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 8
Biuro regionalne: 30-721 Kraków, ul. Lipska 16

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w ramach udzielenia zamówienia na wykonanie wentylacji po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami i ich ocenie według przyjętych kryteriów wybrana została oferta przedsiębiorstwa:

ATP Instalacje Sp. z o.o.
30-502 Kraków, ul. Spiska 13
Siedziba firmy: 30-383 Kraków, ul. Skośna 12


INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w ramach udzielenia zamówienia na wykonanie robót ziemnych i betoniarskich oraz instalacyjnych hali po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i ich ocenie według przyjętych kryteriów wybrana została oferta przedsiębiorstwa:

Zakład Remontowo-Budowlany Szaniawski Marek
26-110 Skarżysko-Kamienna
Ul. Sienkiewicza 19


Autoryzowany dystrybutor i serwis Yamaha

Zapraszamy do nowootwrtego salonu i serwisu Yamaha w Krakowie przy ulicy Wielickiej 44B [więcej]


yamaha.krakow.pl

Nabylismy domene yamaha.krakow.pl, serwis zostanie uruchomiony po 1.12.2004 [więcej]


Certyfikat RR Donnelley

Nasza firma spełniła wymagania audytu i otrzymała certyfikat Certyfikowanego Dostawcy RR Donnelley [więcej]... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...