logo tommarg

WYKONANIE KONSTRUKCJI WRAZ Z MONTAŻEM HALI

Kraków, 1 września 2010 r.

Zamawiający: TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 16, 30-732 Kraków

Ważność: 10 września 2010 roku

W związku realizacją projektu pod nazwą "Wzrost konkurencyjności, innowacyjności i zatrudnienia przedsiębiorstwa TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o. poprzez rozbudowę zakładu świadczącego usługi pralnicze oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Osi 1 "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór ofert na wykonanie konstrukcji wraz z montażem hali.

Przedmiot zamówienia:

  • Hala o wymiarach: szerokość- 21,3 m + 0,5 m; długość - 81,4 m + 0,5 m; wewnętrzna wolna wysokość przy długiej ścianie - 5,0 m, wysokość wewnętrzna pod kalenicą - 5,0 m; powierzchnia (po obrysie zewnętrznym - 1785 m2;
  • wszystkie elementy konstrukcyjne hali wykonane ze stali ocynkowanej na gorąco; pokrycie blachą stalową trapezową, ocynkowaną na gorąco i zabezpieczoną lakierem poliestrowym; część hali izolowana wełną szklaną; wyposażenie hali: stalowe bramy z napędem elektrycznym i rampa hydrauliczna.

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej.

Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w pomieszczeniach zakładu Zamawiającego: TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122D, w dni robocze w godz. od 1000 do 1400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Paulą Szaniawską pod nr tel. 41 25 33 403.

Termin rozpoczęcia prac:
15 października 2010

Termin wykonania:
20 grudnia 2010 roku

Termin składania ofert upływa dnia:
10 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego)

Kryteria wyboru: cena, jakość, czas realizacji, doświadczenie zawodowe (referencje)

Oferta powinna zawierać:
 a) szczegółowe określenie przedmiotu zgodne ze specyfikacją
    i dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego,
 b) cenę,
 c) termin wykonania,
 d) warunki organizacji zaplecza budowy,
 e) oświadczenie o posiadaniu potencjału do wykonania prac
    w określonych terminach,
 f) wyrażenie zgody na treść umowy, która będzie dostępna od dnia
   3 września 2010 r. na stronie internetowej www.tommarg.pl

Wszystkie oferty prosimy kierować wyłącznie listownie na adres:
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba w Krakowie
31-752 Kraków ul. Łowińskiego 9
Z dopiskiem: "postępowanie w sprawie o udzielenie zamówienia TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o."

Zainteresowanych złożeniem oferty oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

  1. w sprawach technicznych (dokumentacja projektowa, zakres robót, itp.) - Andrzej Tomaszek, Mieczysław Wrona, tel. 48 12 650 76 00, e-mail: zarzad@tommarg.pl
  2. w pozostałych - mgr Sylwia Kochanek, tel. 48 12 684 66 75, e-mail: sylwia.kochanek@sztaba.net

ZARZĄD TOM-MARG ZPCH Spółka z o.o. w Krakowie

zapytanie_ofertowe_2.doc

Autoryzowany dystrybutor i serwis Yamaha

Zapraszamy do nowootwrtego salonu i serwisu Yamaha w Krakowie przy ulicy Wielickiej 44B [więcej]


yamaha.krakow.pl

Nabylismy domene yamaha.krakow.pl, serwis zostanie uruchomiony po 1.12.2004 [więcej]


Certyfikat RR Donnelley

Nasza firma spełniła wymagania audytu i otrzymała certyfikat Certyfikowanego Dostawcy RR Donnelley [więcej]... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...